Compare Listings

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny tak, aby lépe sloužily těm, kteří se zajímají o to, jak jsou jejich “osobní identifikační údaje” (OIU) používány online. OIU, jak je popsáno v zákoně o ochraně soukromí a informační bezpečnosti, je informace, která může být použita samostatně nebo s jinými informacemi k identifikaci, kontaktu nebo lokalizaci jedné osoby nebo k identifikaci jednotlivce v kontextu. Přečtěte si pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů, abyste získali jasné informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, chráníme nebo jinak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s našimi webovými stránkami.

Jaké osobní údaje shromažďujeme od lidí, kteří navštěvují náš blog, webové stránky nebo aplikaci?
Při objednávání nebo registraci na našich stránkách můžete být požádáni, abyste zadali své jméno, emailovou adresu, poštovní adresu, telefonní číslo, nebo další podrobnosti, které vám pomohou s vaší zkušeností na okre.com, nebo které jsou nutné pro naše služby / produkty.

Kdy shromažďujeme informace?
Informace o vás shromažďujeme při registraci na našich stránkách, přihlášení k odběru bulletinu nebo zadávání informací na našich stránkách.

Jak používáme vaše informace?
Informace, které shromažďujeme od vás, můžeme použít při registraci, nákupu, přihlášení k odběru zpravodaje, odpovědi na průzkum nebo marketingovou komunikaci, surfování na webových stránkách nebo použití některých dalších funkcí webových stránek následujícími způsoby:
• Vylepšit naše webové stránky, abychom vám mohli lépe sloužit.
• Rychlé zpracování transakcí.

Jak chráníme vaše informace?
Naše webové stránky jsou pravidelně skenovány a kontrolovány pro bezpečnostní neodstatky a známé zranitelné místa, aby vaše návštěva na našich stránkách byla co nejbezpečnější.
Nepoužíváme skenování škodlivého softwaru.
Vaše osobní údaje jsou obsaženy za zabezpečenými sítěmi a přístupné pouze omezenému počtu osob, které mají k těmto systémům zvláštní přístupová práva a jsou povinny uchovávat informace důvěrné. Kromě toho jsou všechny citlivé / kreditní informace, které dodáváte, šifrovány pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL).
Provádíme různé bezpečnostní opatření, když uživatel zadá objednávku, zadá nebo předává informace, aby udržel bezpečnost vašich osobních informací.
Všechny transakce jsou zpracovávány prostřednictvím poskytovatele brány a na našich serverech nejsou uloženy ani zpracovány.

Používáme cookies?
Ano. Soubory cookie jsou malé soubory, které web nebo jeho poskytovatel služeb přenese na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím webového prohlížeče (pokud to povolíte), který umožňuje systémům webu nebo poskytovateli služeb rozpoznat váš prohlížeč, zachytit a zapamatovat si určité informace. Používáme například soubory cookie, které nám pomáhají pamatovat si a zpracovávat položky v nákupním košíku. Používají se také k tomu, aby nám pomohli porozumět vašim preferencím na základě předchozích nebo aktuálních aktivit stránek, což nám umožňuje poskytnout vám lepší služby. Cookie také používáme, aby nám pomohli shromáždit souhrnné údaje o návštěvnosti webu a interakci na webu, abychom mohli v budoucnu nabídnout lepší zkušenosti a nástroje.
Cookies používáme na:
• Pomoc zapamatovat si a zpracovat položky v nákupním košíku.
• Pomoc porozumět a uložit předvolby uživatele pro budoucí návštěvy.
Můžete si vybrat, zda vás počítač varuje při každém odeslání souboru cookie, nebo můžete zvolit vypnutí všech souborů cookie. To provedete pomocí nastavení prohlížeče. Vzhledem k tomu, že každý prohlížeč je trochu jiný, podívejte se na nabídku nápovědy prohlížeče, abyste zjistili správný způsob úpravy souborů cookie.
Vypnete-li soubory cookie, některé funkce, které zpříjemňují práci na webu, nemusí fungovat správně. Neovlivní to uživatelské zkušenosti, které zefektivňují váš web ale nemusí fungovat správně.

Odhalení třetí straně
Neposkytujeme, neprodáváme, neobchodujeme ani jiným způsobem nepřevádíme vaše osobní identifikovatelné informace externím stranám, ledaže to uživatelům oznámíme předem. To nezahrnuje partnery na webových stránkách a jiné strany, které nám pomáhají při provozování našich webových stránek, při provádění našich obchodů nebo při poskytování služeb našim uživatelům, pokud tyto strany souhlasí s uchováním těchto informací. Můžeme také zveřejňovat informace, pokud je jejich vydání vhodné pro dodržování zákonů, prosazování zásad našich stránek nebo pro ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás nebo jiných.

Informace o návštěvnících, které nejsou osobně identifikovatelné, mohou být poskytovány jiným stranám za účelem marketingu, reklamy nebo jiných použití.

Odkazy třetích stran
Příležitostně můžeme podle našeho uvážení zahrnout nebo nabídnout na našich webových stránkách produkty nebo služby třetích stran. Tyto weby třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Proto nemáme odpovědnost za obsah a aktivity těchto propojených stránek. Přesto se snažíme chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu ohledně těchto stránek.

Google
Požadavky na inzerci společnosti Google lze shrnout podle zásad inzerce společnosti Google. Jsou zavedeny tak, aby uživatelům poskytly pozitivní zkušenosti. Zásady AdWords

Google AdSense jsme neaktivovali na našich stránkách, ale můžeme tak učinit iv budoucnosti.

COPPA (zákon o ochraně soukromí dětí online)
Pokud jde o shromažďování osobních údajů od dětí do věku 13 let, zákon o ochraně osobních údajů na internetu (COPPA) dává rodičům kontrolu. Federální obchodní komise, agentura pro ochranu spotřebitelů Spojených států, prosazuje pravidlo COPPA, které uvádí, co provozovatelé webových stránek a on-line služeb musí udělat pro ochranu soukromí a bezpečnosti dětí online.
Specificky neobchodujeme s dětmi mladšími 18 let.
Dovolili jsme třetím stranám, včetně reklamních sítí nebo modulů plug-in, shromažďovat OIU od dětí mladších 13 let? Ne.
Praktické informační postupy
Zásady spravedlivé informační praxe tvoří páteř práva soukromí a koncepce, kterou obsahují, hrají významnou roli při vývoji zákonů na ochranu údajů na celém světě. Porozumění principům spravedlivé informační praxe a způsobu jejich implementace je zásadní pro dodržování různých zákonů na ochranu soukromí, které chrání osobní informace.
Abychom byli v souladu se spravedlivými informačními postupy, provedeme následující reakci, pokud dojde k narušení dat:
Odešleme vám e-mail
• Do 7 pracovních dnů
Souhlasíme také s principem individuální nápravy, která vyžaduje, aby jednotlivci měli právo legálně vykonávat vymahatelná práva vůči sběratelům a zpracovatelům údajů, kteří nedodržují zákon. Tento princip vyžaduje nejen, že jednotlivci mají vymahatelná práva vůči uživatelům údajů, ale také to, že jednotlivci využívají soudy nebo vládní agentury k vyšetřování a / nebo stíhání nedodržování požadavků zpracovatele údajů.

CAN SPAM Act
Zákon CAN-SPAM je zákon, který stanoví pravidla pro komerční e-maily, stanoví požadavky na komerční zprávy, dává příjemcům právo na to, aby jim byly zaslány e-maily, a vysvětluje tvrdé sankce za porušení.

Vaši e-mailovou adresu shromažďujeme za účelem:
• Posílání informací, odpovědi na dotazy a / nebo jiné požadavky nebo otázky
• Zpracovávání objednávky a odesílání informací a aktualizací týkající se objednávek.
• Odesílání dalších informací týkající se vašeho produktu a / nebo služby
• Přidání do našeho mailingového seznamu nebo pokračování v zasílání e-mailů klientům po provedení původní transakce.

Při využívání služeb inzerce na okre.com, publikujete Vaši emailovou adresu jako váš kontakt pro všechny návštěvníky webu.

Abychom byli v souladu s CANSPAM, souhlasíme s těmito skutečnostmi:
• Nepoužíváme falešné nebo zavádějící předměty nebo e-mailové adresy.
• Identifikujeme zprávu jako reklamu nějakým rozumným způsobem.
• Zahrnujeme fyzickou adresu našeho sídla firmy nebo sídla.
• Sledujeme e-mailové marketingové služby třetích stran, zda se jedná o jejich dodržování.
• Rychle odevzdáváme požadavky na odhlášení.
• Povolujeme uživatelům odhlásit se pomocí odkazu v dolní části každého e-mailu.

Pokud by jste se kdykoli rozhodli odhlásit od příjmu budoucích emailů, můžete nám zaslat emailem Váš požadavek
• Postupujte podle pokynů v dolní části každého e-mailu, a my Vás okamžitě odstraníme ze VŠECH korespondencí.

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených informací.

Propertors – Tomáš Korpa
Kokořínská 2859
276 01  Mělník, Česká Republika

info@okre.com

+420 777 983 554
Poslední editace dne: 10.5.2018