Compare Listings

Aktualizováno dne: 24.5.2018

1. Úvod.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sestaveny tak, aby lépe sloužily těm, kteří se zajímají o to, jak jsou jejich “osobní identifikační údaje” (dále jen OIU) používány online. OIU, jak je popsáno v zákoně o ochraně soukromí a informační bezpečnosti, je informace, která může být použita samostatně nebo s jinými informacemi k identifikaci, kontaktu nebo lokalizaci jedné osoby nebo k identifikaci jednotlivce v kontextu. Přečtěte si pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů, abyste získali jasné a přehledné informace o tom, jak shromažďujeme, používáme, chráníme nebo jinak zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s našimi webovými stránkami.

2. Shromažďování a používání informací.

Shromažďujeme osobní údaje, které slouží k nastavení a správě účtů pro naše služby elektronického obchodu a ke zpracování objednávek zboží a služeb. Možná budete muset poskytnout osobní údaje, jako například: Jméno, název, telefonní číslo, adresu, and emailovou adresu.

Důvody schromažďování informací

 • registrace na webové stránky; umožnění prodeje a jiných transakcí, zpracování plateb a vypořádání; zasílání výplat; zpracování příkazů; poskytování potvrzení;
 • poskytování služeb zákazníkům; poskytování řešení sporů; zpětné úhrady; náhrady nebo související problémy;
 • marketing a průzkumy; zasílání oznámení o aktualizaci služeb;
 • odhalování a předcházení podvodům; porušování našich právních smluv;
 • měření; zlepšování a přizpůsobování našich služeb;
 • plnění jiných technických, logistických, finančních, daňových, právních, souladných, administrativních nebo jiných funkcí.

Komunitní informace

Vaše komunitní informace schromažďujeme pro zveřejnění Vašich příspěvků na našich webových stránkách nebo na našem fóru. Takové informace mohou zahrnovat Vaši emailovou adresu, adresu internetového protokolu, jméno uživatele, datum a čas přihlášení, datum a čas vložení příspěvků do fóra. Tyto informace využíváme k bezpečnému a efektivnímu fungování našich webových stránek, k poskytování přístupu k našemu webu, odhalování a předcházení porušování našich právních smluv a jako součást jakýchkoli právních závazků týkajících se webových stránek naší komunity.

Informace o transakcích

Shromažďujeme pouze informace o každé transakci prováděné prostřednictvím bankovních převodů, a fakturační informace každé provedené transakce. Tyto informace mohou obsahovat částku transakce, název zakoupené služby nebo zboží, identita prodávajícího, dceřiné společnosti a zákazníka, způsob platby, měna, poštovní adresa, adresa internetového protokolu, a navštěva webových stránkách.

Tyto informace využíváme k refundaci, zákaznickému servisu, optimalizaci webových stránek nebo k jiným administrativním nebo obchodním účelům. Uchováváme informace o transakcích tak dlouho, jak je to přiměřeně požadováno pro obchodní účely nebo jak je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Korespondence služeb zákazníkům

Shromažďuje také informace týkající se korespondence služeb zákazníkům. Tyto informace mohou obsahovat emaily, internetové chaty nebo faxy. Zpracováváme tyto informace pro poskytování služeb zákazníkům, řešení stížností nebo sporů, měření a zlepšení služeb zákazníkům, odhalování a předcházení podvodům a odhalení a předcházení porušování právních smluv. Uchováváme informace o zákaznických službách po celou dobu, kdy je to přiměřeně požadováno pro obchodní účely nebo pokud je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Cookies, Web Beacons, protokoly

Shromažďujeme informace související s používáním našich webových stránek pomocí souborů cookies, web bacons a informací o protokolu.

Cookies jsou malé soubory, které obsahují řetězce textů uložených v počítači. Cookies používáme při přihlašování pro autentizaci uživatele; sledování vaší relace; poskytování specifického obsahu; pro Vaše preference a zájmy; ukládání obsahu nákupního košíku; poskytování funkcí týkajících se plateb; služeb zákazníkům; a poskytování dalších funkcí.

Web beacons jsou objekty vložené do webových stránek, které nám umožňují určit, jak dlouho jsou uživatelé na našich webových stránkách; pro přehled provozu na webu; jedinečné počty návštěvníků; auditování a reportování; personalizace; a další funkce.

Informace o protokolu mohou obsahovat webové požadavky, adresu internetového protokolu, operační systém, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, datum a čas vaší žádosti a soubory cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč.  Využíváme tyto informace k posílení funkčnosti webových stránek a pro pohodlnější, bezpečnější a efektivnější přístup na naše webové stránky.

Využíváme také informace shromážděné z protokolů, souborů cookie a web bacons pro monitorování výkonu webových stránek; pro zlepšení návrhu webových stránek, pro funkčnost a zabezpečení; pro sestavení webových analýz a pro trendy činnosti. Uchováváme takové informace po celou dobu, kdy je to přiměřeně nutné pro obchodní účely nebo pokud je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

Můžete zabránit tomu, aby váš prohlížeč přijímal cookies nebo web bacons. Část “nápověda prohlížeče” by Vám měla vysvětlit, jak nakonfigurovat prohlížeč pro zpracovávání cookies. Váš prohlížeč může mít doplňky, které vám mohou pomoci blokovat web bacons. Pokud blokujete soubory cookies nebo web bacons nastavené na našich webových stránkách, můžete mít omezené některé funkce.

Google AdWords

Můžeme v budoucnu využívat službu Google AdWords, službu správy webových stránek a reklamní kampaň pro vyhledávače. Google AdWords používá soubory cookies, web beacons a další prostředky, které nám pomáhají  analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.com/intl/cs/privacypolicy.html.

Google Analytics

Využíváme službu Google Analytics, webovou službu pro analýzu. Služba Google Analytics používá soubory cookies, web bacons a další prostředky, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Pravidla ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=cs.

3. Volba.

Budeme se snažit o váš souhlas před použitím vašich osobních údajů způsobem, který je neslučitelný s cíli, které jsme popsali v našem prohlášení o ochraně osobních údajů v době získání informací. Můžete se rozhodnout nám neposkytnout žádné osobní údaje, v takovém případě vám však nebudeme moci poskytovat naše služby.

4. Sdílení informací.

Sdílíme pouze informace popsané v tomto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů. Sdílíme informace s následujícími kategoriemi třetích stran. Tyto třetí strany ze zákona nebo ze smlouvy nesmí zpracovávat osobní údaje pro jiné účely než ty, které jsou uvedeny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Organizace, které nám poskytují služby

Zveřejňujeme osobní informace dalším organizacím, které poskytují služby v našem zastoupení. Požadujeme, aby takové organizace používaly tyto informace výhradně pro účely poskytování služeb a ochranu osobních údajů pomocí příslušných záruk.

Mezi takové organizace patří finanční instituce, platební procesory, poskytovatelé platebních služeb, auditoři,  poskytovatelé prevence podvodů, poskytovatelé marketingových služeb, správce databází, poskytovatelé služeb zákazníků a jejich zástupci, a další, kteří provádějí naše technické, logistické, finanční, daňové, právní, nebo administrativní funkce.

Tyto organizace mohou provádět funkce, jako je zpracování plateb kreditními a debetními kartami, zasílání bankovních převodů, zajištění kontroly podvodů, poskytování služeb zákazníkům, analýza dat, poskytování marketingové pomoci, plnění objednávek, doručení balíčků, a poskytnutí dalších finančních, technických, logistických, daňových, právních, nebo administrativních funkcí.

Finanční instituce, zpracovatelé plateb a nabyvatelé mohou sdílet informace, které jim poskytujeme s jinými finančními institucemi nebo kartovými sítěmi za účelem poskytování finančních služeb, platebních služeb a zpracování plateb. Poskytovatelé prevence podvodů mohou sdílet informace, které jim sdělujeme, jiným poskytovatelům služeb předcházení podvodům a účastníkům sítí pro boj proti podvodům, aby mohly provádět kontroly podvodů.

Obchodní prodej nebo fúze

Můžeme sdílet osobní informace v případě prodeje nebo sloučení obchodních jednotek. Tyto informace nadále podléhají slibům učiněným v předchozím prohlášení o ochraně osobních údajů, pokud jednotlivec nesouhlasí jinak.

Ostatní

Můžeme zveřejnit osobní údaje, pokud:

 • Je to požadované zákonem nebo nařízené soudem, správní agenturou, nebo jiným vládním subjektem.
 • Máme důvody se domnívat, že použití nebo zveřejnění je nezbytné k ochraně práv, soukromí, majetku nebo bezpečnosti našich uživatelů nebo jiných uživatelů.
 • Máme důvody se domnívat, že informace se týkají porušení smlouvy nebo porušení zákona, který byl, je nebo bude spáchán.
 • Je nutné prosazovat nebo uplatňovat naše právní dohody, usilovat o nápravu nebo omezit škody.
 • Jsou informace veřejné.
 • Jste k tomu poskytli souhlas.

Nebudeme zveřejňovat více informací, než je nezbytné pro splnění účelu zveřejnění.

5. Přístup k Osobním Informacím.

Pokud nás požádáte, poskytneme Vám přístup k vašim osobním údajům, aby jste si mohli prohlédnout, co jsme uložili, a popřípadě je upravit. Můžete nás požádat o přístup písemně na adresu uvedenou níže v části Kontaktní informace. Po žádosti o přístup poskytneme osobní údaje, nejpozději do třiceti dnů po podání žádosti. Pokud chcete opravit své osobní údaje, pošlete nám prosím písemné vysvětlení konkrétních informací, které podle vašeho názoru mají být opraveny. V případě, že informace nebudou přístupné nebo změněny, sdělíme vám důvody.

Vaše práva v rámci nové vyhlášky EU – General Data Protection Regulation (GDPR)

 • Máte právo pro přístup k vašim osobním údajům, opravu, omezení nebo námitky k jejich zpracování nebo vyžádání jejich vymazání. Obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo je předat jiné společnosti. Konkrétněji na základě právních předpisů
 • Máte právo získat osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo je předat jiné společnosti. Konkrétněji na základě právních předpisů Evropské unie můžete požádat o kopii osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a / nebo požádat o předání těchto informací jiné straně (pokud je to technicky možné).
 • Máte právo ustoupit od jakéhokoliv poskytnutého souhlasu.
 • Máte právo odmítnout některé shromažďování nebo použití vašich osobních údajů, včetně používání souborů cookie a podobných technologií, používání vašich osobních informací pro marketingové účely a pro analýzu dat,
 • Máte právo případně podat stížnost u vašeho orgánu.

Doporučujeme, aby jste se s námi nejprve spojili a my Vám včas odpovíme, abychom vyřídili všechny vaše otázky a požadavky v rozsahu povoleném zákonem.

6. Zabebezpečení.

Kombinujeme technické a fyzické záruky s pracovními postupy a postupy pro ochranu vašich informací. Pracujeme na ochraně vašich osobních informací během přenosu pomocí softwaru Secure Sockets Layer, který zašifruje informace, které poskytnete online na našich webových stránkách. Využijeme komerčně přiměřené úsilí k ochraně vašich informací. Budeme i nadále posuzovat nové technologie pro ochranu informací a případně modernizaci našich systémů zabezpečení informací.

Dále povolujeme pouze oprávněným zaměstnancům a třetím stranám přístup ke všem osobním informacím. Pokud zaměstnanec zneužije osobní informace, můžeme přijmout disciplinární opatření až po ukončení zaměstnání. Pokud osoba nebo organizace třetí strany zneužijí osobní údaje, podnikneme kroky až po ukončení jakýchkoli smluv mezi nami a danou osobou nebo organizací.

7. Integrita dat.

Zpracováváme osobní údaje pouze pro účely, které byly původně shromážděny, a v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Podnikáme rozumné obchodní kroky, aby jsme zajistili, že osobní údaje jsou relevantní, spolehlivé pro své zamýšlené použití, přesné, úplné a aktuální pro účely, pro které jsou používány. Uchováváme informace tak dlouho, jak je to přiměřeně požadováno pro obchodní účely nebo jak je to přiměřeně nutné pro splnění našich zákonných povinností.

8. Děti.

Neprodáváme služby/produkty určené dětem. Vědomě neprovádíme shromažďování, údržbu nebo používání osobních údajů od dětí mladších 16 let. Pokud jste mladší 16 let, nesdílejte žádné osobní údaje!

V Evropské unii je věkový limit 16 let.

9. Odkazy na jiné webové stránky.

Když kliknete na odkaz na této webové stránce, který vás přenese na webové stránky provozované jinou společností, budete se řídit zásadami ochrany soukromích dat této společnosti.

10. Kontrola nevyžádaného emailu.

Můžeme vám zasílat informace o našich produktech a službách.  Můžete se odhlásit z marketingového seznamu nebo aktualizovat své informace tím, že nám to kdykoli oznámíte na emailové adrese info@okre.com.

11. Změny.

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů kdykoli změnit jednou nebo vícekrát zveřejněním revidovaného prohlášení na této webové stránce nebo na podobné webové stránce, která tuto webovou stránku nahrazuje.

12. Vynucování, řešení sporů a ověřování.

Kontaktujte nás ohledně jakýchkoli dotazů nebo obav souvisejících s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů pomocí adresy uvedené níže v části Kontaktní informace. Budeme zkoumat a pokoušet se vyřešit stížnosti nebo spory týkající se osobních údajů v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů. Pokud jde o stížnosti, které nebyly uspokojivě řešeny, můžete použít postupy pro řešení sporů zavedené orgány EU pro ochranu údajů (EU DPA) pro stížnosti týkající se osobních informací z EU a Federálního komisaře pro ochranu údajů a informací Švýcarska (FDPIC) pro stížnosti týkající se osobních údajů ze Švýcarska. Panel EU pro ochranu údajů může být kontaktován na adrese ec-dppanel-secr@ec.europa.eu a DPA EU mohou být kontaktováni přímo prostřednictvím informací uvedených na adrese: Ochrana Údajú.

13. Kontaktní informace.

Ok Real Estate – Tomáš Korpa

Kokořínská 2859

276 01  Mělník

Czech Republic

+420 777 983 554

info@okre.com